MS ACCESS
  โปรแกรมทั้งหมด สามารถใช้ระบบ LAN ได้ (ใช้งานในสำนักงานได้มากกว่า 1 เครื่อง) เพิ่ม 1,000.-
บริการทำ remote สามารถเข้ามาดูคอมพิวเตอร์ในสำนักงานได้จากที่อื่นๆ 500.-
สอนการติดตั้ง Windows และติดตั้งโปรแกรมอื่นๆ จนเป็น (รับบริการเฉพาะลูกค้า) 3,000.-
     
ดูแลการใช้โปรแกรมผ่าน Internet  โดยโปรแกรม Teamviewer / ติดต่อขอ Demo ได้ที่ admin@crtrading.net หรือ akkawat@gmail.com
โปรแกรมขายปลีก (POS)

ขายสินค้า/บริการ
กำหนดกลุ่ม/ประเภทสินค้า
รายการสินค้า
รับสินค้าเข้าคลัง
ข้อมูลลูกค้า
รายงาน
รายงานสรุปยอดขายประจำวัน
รายงานสรุปยอดขายประจำวัน(ย่อ)
รายงานรับสินค้า
รายงานสรุปรายการขายสินค้า
รายงานสรุปการใช้บริการของลูกค้า
 

โปรแกรมขายปลีก (POS)   ขายสินค้า/บริการ
     

หน้าจอขายสินค้า/บริการ
กำหนดส่วนลดท้ายบิลได้ เป็นเป็น% หรือจำนวนเงิน
เก็บข้อมูลการขายแยกตามลูกค้าได้ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน
หรือจะใช้รูปแบบ ตัวอย่างใบเสร็จขนาดเล็ก (ขนาด 1/4 ของ A4)


หรือ อีกรูปแบบ (ขนาด 1/4 ของ A4)

หรือจะใช้รูปแบบใบกำกับภาษี


 

 

 
 
 
     
Support resolution 1024 x 768 for IE 7
        : akkawat@gmail.com