MS ACCESS
  โปรแกรมทั้งหมด สามารถใช้ระบบ LAN ได้ (ใช้งานในสำนักงานได้มากกว่า 1 เครื่อง) เพิ่ม 1,000.-
บริการทำ remote สามารถเข้ามาดูคอมพิวเตอร์ในสำนักงานได้จากที่อื่นๆ 500.-
สอนการติดตั้ง Windows และติดตั้งโปรแกรมอื่นๆ จนเป็น (รับบริการเฉพาะลูกค้า) 3,000.-
     
ดูแลการใช้โปรแกรมผ่าน Internet  โดยโปรแกรม Teamviewer / ติดต่อขอ Demo ได้ที่ admin@crtrading.net หรือ akkawat@gmail.com
โปรแกรมขายปลีก (POS)

ขายสินค้า/บริการ
กำหนดกลุ่ม/ประเภทสินค้า
รายการสินค้า
รับสินค้าเข้าคลัง
ข้อมูลลูกค้า
รายงาน
รายงานสรุปยอดขายประจำวัน
รายงานสรุปยอดขายประจำวัน(ย่อ)
รายงานรับสินค้า
รายงานสรุปรายการขายสินค้า
รายงานสรุปการใช้บริการของลูกค้า
 โปรแกรมขายปลีก POS 2010

เป็น software ที่ออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับขายหน้าร้านพิมพ์ใบเสร็จ ตัดสต๊อก ซื้อสินค้า สรุปยอดขายประจำวัน
ที่ไม่ต้องการความสลับซับซ้อน  ซึ่งจะช่วยให้การขายและการบริการลูกค้ามีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
(พิเศษ ฟรีฐานข้อมูล รายการสินค้า 9,000.- รายการ ปรับราคาสินค้า ขายได้ทันที)


คุณสมบัติการทำงานของโปรแกรม
สามารถใช้ระบบบาร์โค๊ดมาช่วยในการซื้อ/ขายได้
สามารถเช็คจำนวนคงเหลือในสต๊อกได้ทันที
มีรายงานสรุปการขายสินค้าประจำวันหรือกำหนดเป็นช่วงเวลาได้
มีรายงานสรุปการซื้อสินค้าของลูกค้า
กำหนดส่วนลดการขายเป็นเปอร์เซนต์ หรือ เป็นจำนวนเงินได้
สามารถกำหนดส่วนลดให้ให้สมาชิกแต่ละรายได้
ใช้ร่วมกับเก๊ะเก็บเงินได้
ใช้กับเครื่องพิมพ์ได้ทุกชนิด 
ใช้ตัวยิงบาร์โค๊ดได้
บริการปรับปรุงรูปแบบใบเสร็จ (ฟรี)

* บริการปรับปรุงโปรแกรมและรายงาน เพิ่มเติมในส่วนที่ต้องการตามแต่ละกิจการ
 
 
     
Support resolution 1024 x 768 for IE 7
        : akkawat@gmail.com