MS ACCESS   รับพัฒนา SOFTWARE พัฒนาด้วย MS ACCESS
รับปรึกษาการพัฒนาโปรเจค ด้วย MS ACCESS & ASP.NET
 

PRODUCT
      โปรแกรมบริหารอพาร์ทเม้นท์,หอพัก,ห้องเช่า

               โปรแกรมบริหารอพาร์ทเม้นท์,หอพัก,ห้องเช่า
      OS : WinXP, Office2003,2007
   ราคาปกติ8,000.00   
   ราคาพิเศษ3,000.00     
      โปรแกรมคลินิก

               โปรแกรมคลินิก
      OS : WinXP, Office2003,2007
   ราคาปกติ6,000.00   
   ราคาพิเศษ2,000.00     
      โปรแกรมขายปลีก (POS)

               โปรแกรมขายปลีก (POS)
      OS : WinXP, Office2003,2007
   ราคาปกติ4,000.00   
   ราคาพิเศษ2,000.00     
      เก็บข้อมูลประกันภัยรถ

               เก็บข้อมูลประกันภัยรถ
      OS : WinXP, Office2003,2007
   ราคาปกติ6,000-10,000.00   
   ราคาพิเศษ4,000.00     
      โปรแกรมเก็บข้อมูลประกันอุบัติเหตุนักเรียน

               โปรแกรมเก็บข้อมูลประกันอุบัติเหตุนักเรียน
      OS : WinXP, Office2003,2007
   ราคาปกติ8,000.00   
   ราคาพิเศษ6,000.00     
      โปรแกรมร้านอาหาร โปร

               โปรแกรมร้านอาหาร โปร
      OS : WinXP, Office2003,2007
   ราคาปกติ8,000.00   
   ราคาพิเศษ2,000.00     
      โปรแกรมโรงแรม เกสต์เฮ้าต์

               โปรแกรมโรงแรม เกสต์เฮ้าต์
      OS : WinXP, Office2003,2007
   ราคาปกติ3,000.00.   
   ราคาพิเศษ1,500.00     
      จัดซื้อ/จัดจ้าง

               จัดซื้อ/จัดจ้าง
      OS : WinXP, Office2003,2007
   ราคาปกติ2,000.00-3,000.00   
   ราคาพิเศษ2,000.00     
      โปรแกรมพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน สำหรับปั้มน้ำมัน

               โปรแกรมพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน สำหรับปั้มน้ำมัน
      OS : WinXP, Office2003,2007
   ราคาปกติ3,000.00   
   ราคาพิเศษ2,000.00     
      โปรแกรมเซอร์เวย์ ประกันภัย โปร

               โปรแกรมเซอร์เวย์ ประกันภัย โปร
      OS : WinXP, Office2003,2007
   ราคาปกติ5,000.00   
   ราคาพิเศษ5,000.00     
      โปรแกรมเก็บเงินค่าเทอม

               โปรแกรมเก็บเงินค่าเทอม
      OS : WinXP, Office2003,2007
   ราคาปกติ8,000.00-10,000.-   
   ราคาพิเศษ4,000.00     
      โปรแกรมรายรับ-รายจ่าย

               โปรแกรมรายรับ-รายจ่าย
      OS : WinXP, Office2003,2007
   ราคาปกติ1,500.00-2,000.00   
   ราคาพิเศษ1,000.00     
      โปรแกรมอู่ซ่อมรถ

               โปรแกรมอู่ซ่อมรถ
      OS : WinXP, Office2003,2007
   ราคาปกติ3,000.00   
   ราคาพิเศษ1,000.00     
      โปรแกรมเซอร์เวย์ ประกันภัย

               โปรแกรมเซอร์เวย์ ประกันภัย
      OS : WinXP, Office2003,2007
   ราคาปกติ3,000.00   
   ราคาพิเศษ1,000.00     
      ออกภาษี ก,ข,ค ปั้มน้ำมัน

               ออกภาษี ก,ข,ค ปั้มน้ำมัน
      OS : WinXP, Office2003,2007
   ราคาปกติ6,000.00   
   ราคาพิเศษ2,000.00     
      โปรแกรมร้านอาหาร (รุ่นประหยัด)

               โปรแกรมร้านอาหาร (รุ่นประหยัด)
      OS : WinXP, Office2003,2007
   ราคาปกติ4,500.00-6,000.00   
   ราคาพิเศษ1,000.00     
 
ต้องการตัวอย่างโปรแกรมการกรุณาส่ง Email - akkawat@gmail.com, admin@crtrading.net, cr.trading@hotmail.com แจ้งโปรแกรมที่ต้องการ


 
 
     
Support resolution 1024 x 768 for IE 7
        : akkawat@gmail.com, admin@crtrading.net