MS ACCESS
  โปรแกรมทั้งหมด สามารถใช้ระบบ LAN ได้ (ใช้งานในสำนักงานได้มากกว่า 1 เครื่อง) เพิ่ม 1,000.-
บริการทำ remote สามารถเข้ามาดูคอมพิวเตอร์ในสำนักงานได้จากที่อื่นๆ 500.-
สอนการติดตั้ง Windows และติดตั้งโปรแกรมอื่นๆ จนเป็น (รับบริการเฉพาะลูกค้า) 3,000.-
     
ดูแลการใช้โปรแกรมผ่าน Internet  โดยโปรแกรม Teamviewer / ติดต่อขอ Demo ได้ที่ admin@crtrading.net หรือ akkawat@gmail.com
ออกภาษี ก.ข.ค ปั้มน้ำมัน

เมนูการทำงานหลัก
บันทึกรายการขายน้ำมันประจำวัน
พิมพ์ภาษี ก
บันทึกข้อมูลน้ำมันส่วน ข
พิมพ์ภาษี ข
บันทึกข้อมูลน้ำมันส่วน ค
พิมพ์ภาษี ค
ภาษีซื้อ/ภาษีขาย
 


โปรแกรมออกภาษี ก ข ค สำหรับปั้มน้ำมันคุณสมบัติ

  • บันทึก ยอดขายน้ำมัน/รายการนำมันถังใต้ดินประจำวัน (แก้ไขรายการได้)
  • พิมพ์ ภาษีส่วน ก ข ค ได้ (ขนาด A4)
  • ข้อมูลภาษี ข และ ค ดึงข้อมูลมาอัตโนมัติ
  • กำหนดหน้าจ่ายและมือจ่ายได้ ตามจำนวนที่ต้องการ
  • โปรแกรมใช้ได้ 7 ชนิดน้ำมัน
  • พิมพ์ สรุป ภาษีซื้อ/ภาษีขาย
  • ใช้งานได้ทั้ง ปั้ม ปตท. , เอสโซ ฯลฯ

 

บริการปรับปรุงโปรแกรมให้ใช้ได้ตามต้องการ

 


 
 
     
Support resolution 1024 x 768 for IE 7
        : akkawat@gmail.com