MS ACCESS
  โปรแกรมทั้งหมด สามารถใช้ระบบ LAN ได้ (ใช้งานในสำนักงานได้มากกว่า 1 เครื่อง) เพิ่ม 1,000.-
บริการทำ remote สามารถเข้ามาดูคอมพิวเตอร์ในสำนักงานได้จากที่อื่นๆ 500.-
สอนการติดตั้ง Windows และติดตั้งโปรแกรมอื่นๆ จนเป็น (รับบริการเฉพาะลูกค้า) 3,000.-
     
ดูแลการใช้โปรแกรมผ่าน Internet  โดยโปรแกรม Teamviewer / ติดต่อขอ Demo ได้ที่ admin@crtrading.net หรือ akkawat@gmail.com
ร้านอาหาร โปร

บันทึกรายการอาหาร/พิมพ์บิล
ชื่อลูกค้า/ส่วนลด/ชำระเงิน
เปิดโต๊ะ/ย้ายโต๊ะ/ยกเลิกโต๊ะ
File Maintenance
กำหนดรายการสินค้า
รับสินค้าเข้าคลัง
ข้อมูลลูกค้า
รับเงินค้างชำระ
ปิดจ๊อบประจำวัน
รายงานนำส่งเงินประจำวัน
รายงานอื่นๆ
 


โปรแกรมร้านอาหาร รุ่นโปร


หน้าจอบันทึกรายการอาหารหน้าจอการขายอาหาร ใหม่ support ความละเอียด 1280 x 960
เพิ่ม คลิ๊กสั่งอาหาร-เครื่องดื่ม ที่ขายดีได้ทันที


โปรแกรมมีคุณสมบัติทำงานต่าง ๆ ดังนี้

* ระบบขายอาหาร บันทึกรายการอาหารตามสั่ง 
* ระบบเช็คบิลพิมพ์ใบสรุปยอด เพื่อเก็บเงินลูกค้า
* พิมพ์บิลให้ลูกค้าได้ทั้งภาษาไทยและษาอังกฤษ รูปแบบใบเสร็จรับเงินสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ (ฟรี)
* มีระบบข้อมูลลูกค้า
* มีระบบขายสินค้าสองราคา เช่น สำหรับคนไทย หรือ คนต่างชาติ

* กำหนดส่วนลดได้ทั้งเป็นเปอร์เซ็น แยกประเภทอาหารได้ เช่น ลดค่าอาหาร20% และลดเครื่องดื่ม5% ได้ 

มีระบบขายเชื่อ ซึ่งจะมีรายงานค้างชำระ และมีระบบรับเงินค้างชำระ
* มีรายงานสรุปยอดขายประจำวันและนำส่งเงินประจำวัน

*
มีรายงานสรุปยอดขายในแต่ละวัน เดือน ปี เรียกดูย้อน หลังได้ตลอดเวลา
* ระบบการรับสินค้าที่ต้องการตัดสต๊อก เช่น เหล้า, โซดา
*
 เมื่อมีการขายสินค้า จะมีการตัดสต๊อก (จะตัดสต๊อกเมื่อปิดงาน แต่ละวัน)
*
มีรายงานสรุปจำนวนสินค้าคงเหลือในคลัง
* มีรายงานสรุปรายการรับสินค้า

ทำงานได้บนระบบ NETWORK (มากกว่า 1 เครื่อง)
ใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ JET ใช้กระดาษ A4 แบ่งครึ่ง หรือ เครื่องพิมพ์ SLIP 
หรือเครื่องพิมพ์หัวเข็มหรือ เครื่องพิมพ์ Laser ใช้ขนาดกระดาษ ขนาด 1/4 ของกระดาษ A4
(ถ้าใช้กับเครื่องพิมพ์ Slip จะต้องแจ้งขนาดกระดาษ จะได้กำหนดให้พอดี ส่วนเรื่องการตัดกระดาษอัตโนมัติ จะต้องกำหนดให้ตัดอัตโนมัติจากเครื่องพิมพ์เอง)


 
 
     
Support resolution 1024 x 768 for IE 7
        : akkawat@gmail.com