MS ACCESS
  โปรแกรมทั้งหมด สามารถใช้ระบบ LAN ได้ (ใช้งานในสำนักงานได้มากกว่า 1 เครื่อง) เพิ่ม 1,000.-
บริการทำ remote สามารถเข้ามาดูคอมพิวเตอร์ในสำนักงานได้จากที่อื่นๆ 500.-
สอนการติดตั้ง Windows และติดตั้งโปรแกรมอื่นๆ จนเป็น (รับบริการเฉพาะลูกค้า) 3,000.-
     
ดูแลการใช้โปรแกรมผ่าน Internet  โดยโปรแกรม Teamviewer / ติดต่อขอ Demo ได้ที่ admin@crtrading.net หรือ akkawat@gmail.com
โปรแกรมอู่ซ่อมรถ

บันทึกการรับรถ
เก็บรูปถ่ายงานซ่อม
พิมพ์ใบรับรถ/ใบแจ้งหนี้
กำหนดรายการซ่อม/อะไหล่
รับเงิน
ลงทะเบียนข้อมูลรถ
รายงาน
ทำใบเสนอราคา
พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
 

โปรแกรมอู่ซ่อมรถ   บันทึกการรับรถ
     

บันทึกการรับรถ


ข้อมูลสำคัญที่จัดเก็บ

เลขที่ใบรับรถ/ใบแจ้งหนี้

ส่วนของประกันภัย (ถ้ามี)  เลขที่เคลม, บริษัทประกัน,เลขที่รับแจ้ง, กรมธรรม์เลขที่, ชื่อผู้เอาประกัน, ชื่อผู้ขับขี่

ข้อมูลรถ  เลขทะเบียน, วันที่กำหนดรถออก, วันที่รถออก, มัดจำ, ผู้นำรถมาซ่อม, เบอร์ติดต่อ, เลขไมค์, หมายเหตุ
ผู้ปฏิบัติงาน, ผู้ตรวจสอบ, ผู้รับเรื่อง รายการซ่อม
 
 
     
Support resolution 1024 x 768 for IE 7
        : akkawat@gmail.com