MS ACCESS
  โปรแกรมทั้งหมด สามารถใช้ระบบ LAN ได้ (ใช้งานในสำนักงานได้มากกว่า 1 เครื่อง) เพิ่ม 1,000.-
บริการทำ remote สามารถเข้ามาดูคอมพิวเตอร์ในสำนักงานได้จากที่อื่นๆ 1,000.-
สอนการติดตั้ง Windows และติดตั้งโปรแกรมอื่นๆ จนเป็น (รับบริการเฉพาะลูกค้า) 3,000.-
     
ดูแลการใช้โปรแกรมผ่าน Internet  โดยโปรแกรม Teamviewer / ติดต่อขอ Demo ได้ที่ admin@crtrading.net หรือ akkawat@gmail.com ,
โรงแรม เกสต์เฮ้าต์ (Starter)

หน้าจอบันทึกข้อมูล
ใบเสร็จรับเงิน
กำหนดประเภทห้องพัก
รายการสินค้า
พิมพ์บิลซ้ำ
รับสินค้า
รายงาน
 


HOTEL2010-STARTER

เป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาสำหรับธุรกิจ โรงแรม เกสต์เฮ้าต์ ที่ไม่ต้องการความสลับซับซ้อน
รองรับการทำงานในรูปแบบ
Check In เมื่อเปิดใช้บริการ บันทึกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของแต่ละห้องได้ เช่นค่าอาหาร, ค่าบริการต่าง ๆ การ Check Out
การออกแบบหน้าจอการใช้งานในรูปแบบของปุ่มการทำงานเพื่อระบุห้อง เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้โปรแกรมได้อย่างง่ายดายคุณสมบัติของโปรแกรมมีดังนี้

รองรับจำนวนห้องได้ไม่จำกัดและสามารถกำหนดราคาของแต่ละห้องได้

กำหนดประเภทห้องได้ (เช่น เตียงเดี่ยว, เตียงคู่)

แสดงสถานะของห้องพักได้ (ว่าง, ไม่ว่าง, ซ่อม)

กำหนดส่วนลดได้เป็นแบบเปอร์เซนต์หรือกำหนดจำนวนเงิน

เก็บประวัติผู้มาใช้บริการได้

สามารถบันทึกรายได้จากค่าบริการการต่าง รวมทั้งอาหาร

กำหนดรายการสินค้าหรือบริการต่างๆ ไม่จำกัด

 มีระบบ Stock สินค้าและการรับสินค้า ถ้าต้องการเช็คจำนวนสินค้าคงเหลือ

พิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้

พิมพ์รายการการใช้บริการ โดยสามารถกำหนดเป็นช่วงเวลาที่ต้องการได้

พิมพ์บิลซ้ำได้

 มีรายงานแสดงสินค้าคงเหลือ

 

ไม่สามารถจองห้องพักได้

ไม่รองรับเข้าพักแบบกรุ๊ป

 


 
 
     
Support resolution 1024 x 768 for IE 7
       :akkawat@gmaiol.com , admin@crtrading.net  LINE ID:085-6863495