ปฏิบัตการอัพเดทรายวัน

 idวันที่ปฏิบัตการรายละเอียด
127 6/3/2021 ปรับใช้ MS Office 2019 (32bit) 
124 7/28/2020 update รายการสินค้า เพิ่มโปรแกรมจัดซื้อ จัดจั้ง สำหรับโรงเรียนราคาขาย 15,0000
122 7/28/2563 เริ่ม upgrade เขียนโปรแกรมด้วย MS Access 2016 (32bit)ระบบทำงาน ได้ ต่อเรื่อง เรียบร้อย ปกติ
117 7/29/2017 ทำระบบ online พื้นฐาน ได้เสร็จสมบูรณ์MS SQL server + ms access 2010
116 7/29/2017 ทำ server ms sql online โดนใช้คอมพิวเตอร์ ตัวเองได้ 
115 4/24/2017 เริ่มทำโปรแกรมด้วย MS ACCESS 2010 + MS SQL 2012 เชือมโยง 4 สาขา
114 2/26/2015 ปรับใช้ windows 8.1 64bit + office 2010 32bitพัฒนาโปรแกรม
113 12/26/2014 ปี 2558 จะปรับมาใช้ W7(64bit)+office2010pro
112 4/21/2013 ปรับราคาโปรแกรมโรงแรม และั โปรแกรมขายปลีกมีการปรับปรุงรูปแบบโปรแกรมและรายงาน
111 4/22/2012 เพิ่ม download access runtime 2003, 2007 
123456789