ปฏิบัตการอัพเดทรายวัน

 idวันที่ปฏิบัตการรายละเอียด
117 7/29/2017 ทำระบบ online พื้นฐาน ได้เสร็จสมบูรณ์MS SQL server + ms access 2010
116 7/29/2017 ทำ server ms sql online โดนใช้คอมพิวเตอร์ ตัวเองได้ 
115 4/24/2017 เริ่มทำโปรแกรมด้วย MS ACCESS 2010 + MS SQL 2012 เชือมโยง 4 สาขา
114 2/26/2015 ปรับใช้ windows 8.1 64bit + office 2010 32bitพัฒนาโปรแกรม
113 12/26/2014 ปี 2558 จะปรับมาใช้ W7(64bit)+office2010pro
112 4/21/2013 ปรับราคาโปรแกรมโรงแรม และั โปรแกรมขายปลีกมีการปรับปรุงรูปแบบโปรแกรมและรายงาน
111 4/22/2012 เพิ่ม download access runtime 2003, 2007 
110 11/20/2011 โปรแกรม POS ขายหน้าร้านปรับปรุงรูปแบบบิล สามารถใช้ได้หลายรูปแบบดูข้อมูลได้ที่ http://access.crtrading.net/e-learning/e-learning2.aspx?id=8&id2=112
109 8/22/2011 โปรแกรมร้านอาหาร รุ่นโปร เพิ่ม หน้าจอขายอาหาร แบบใหม่ ใช้งานสะดวกขึ้นดูรูปแบบใหม่ได้ที่ http://access.crtrading.net/e-learning/e-learning1-1.aspx?id=11
108 8/13/2011 เริ่ม ใช้ facebook 
123456789