MS ACCESS   รับพัฒนา SOFTWARE พัฒนาด้วย MS ACCESS
รับปรึกษาการพัฒนาโปรเจค ด้วย MS ACCESS & ASP.NET
 

ต้องการสร้าง Query สรุปข้อมูล

ᙦสมสมติว่าผมมีข้อมูลดังนี้ᙦ

รหัสᙦᙦᙦᙦᙦᙦข้อความᙦ
001ᙦᙦᙦᙦᙦᙦᙦ Aᙦ
001ᙦᙦᙦᙦᙦᙦᙦ Bᙦ
001ᙦᙦᙦᙦᙦᙦᙦ Cᙦ
002ᙦᙦᙦᙦᙦᙦᙦ Dᙦ
003ᙦᙦᙦᙦᙦᙦᙦ Eᙦ
003ᙦᙦᙦᙦᙦᙦᙦ Fᙦ

แล้วอยาก Query ให้ออกมาเป็นแบบนี้ᙦ

รหัสᙦᙦᙦᙦᙦᙦข้อความᙦ
001ᙦᙦᙦᙦᙦᙦA,B,Cᙦ
002ᙦᙦᙦᙦᙦᙦDᙦ
003ᙦᙦᙦᙦᙦᙦE,Fᙦ

สามารถทำใน Query ได้หรือไม่ครับ ช่วยแนะนำด้วยครับᙦ

โดย : วิชานนท์   ,วันที่ : 18/8/2554 13:16:53 ,   : pattanurug@gmail.com

ทำได้ นิดหน่อยไม่น่าจะตรงเท่าไร่ เพราะต้องกำหนด colum ไว้แน่นอน

ตัวอย่างที่ผมตอบ กำหนดไว้ 5 columโดย : admin, วันที่ :  19/8/2554 8:56:39 :  admin@crtrading


โดย : , วันที่ :  20/1/2559 14:19:54 :  


โดย : , วันที่ :  20/1/2559 14:19:54 :  

 REPPLY
ข้อความ Label
ชื่อ
Email
ส่งรูปภาพ

 
 
 
     
Support resolution 1024 x 768 for IE 7
        : akkawat@gmail.com, admin@crtrading.net