ปฏิบัตการอัพเดทรายวัน

 idวันที่ปฏิบัตการรายละเอียด
117 29/7/2560 ทำระบบ online พื้นฐาน ได้เสร็จสมบูรณ์MS SQL server + ms access 2010
116 29/7/2560 ทำ server ms sql online โดนใช้คอมพิวเตอร์ ตัวเองได้ 
115 24/4/2560 เริ่มทำโปรแกรมด้วย MS ACCESS 2010 + MS SQL 2012 เชือมโยง 4 สาขา
114 26/2/2558 ปรับใช้ windows 8.1 64bit + office 2010 32bitพัฒนาโปรแกรม
113 26/12/2557 ปี 2558 จะปรับมาใช้ W7(64bit)+office2010pro
112 21/4/2556 ปรับราคาโปรแกรมโรงแรม และั โปรแกรมขายปลีกมีการปรับปรุงรูปแบบโปรแกรมและรายงาน
111 22/4/2555 เพิ่ม download access runtime 2003, 2007 
110 20/11/2554 โปรแกรม POS ขายหน้าร้านปรับปรุงรูปแบบบิล สามารถใช้ได้หลายรูปแบบดูข้อมูลได้ที่ http://access.crtrading.net/e-learning/e-learning2.aspx?id=8&id2=112
109 22/8/2554 โปรแกรมร้านอาหาร รุ่นโปร เพิ่ม หน้าจอขายอาหาร แบบใหม่ ใช้งานสะดวกขึ้นดูรูปแบบใหม่ได้ที่ http://access.crtrading.net/e-learning/e-learning1-1.aspx?id=11
108 13/8/2554 เริ่ม ใช้ facebook 
123456789